Amasya Genelgesi Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi

İsimli konu WH 'Tarih' kategorisinde, samvedean üyesi tarafından 18 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Amasya Genelgesi Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bu paylaşımımda Amasya Genelgesi ve Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen yararlandıysanız konuya teşekkür edin. Amasya Genelgesi ile iligli olan sorularınızı ve merakınızı gidereceğini düşünüyorum.

  Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar, Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi, Amasya Genelgesi Maddeleri, Amasya Genelgesi Resimleri, Amasya Genelgesi Nedir, Amasya Görüşmeleri, Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi vs...

  [​IMG]

  Amasya Genelgesi  Amasya Genelgesi
  Amasya Genelgesi Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle de Amasya Genelgesi' nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.

  Genelgenin hazırlanması
  İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşımaktadır. Çünkü İstanbul Hükümeti'ni hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. Maddenin yorumu Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yönetim şeklinin halk tarafından yapılması ve seçilmesidir

  [​IMG]
  Amasya Genelgesi'nin hazırlanarak telgraf yolu ile tüm Türkiye'ye iletildiği Amasya Saraydüzü Kışlası

  Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Tamimi'ni, 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır.

  Sivas'ta bir kongre toplanacağı, Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
  Esaslar, Mustafa Kemal tarafından yaveri Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da dikte edilmiştir.  Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Bey’e dikte edilen temel esaslar şunlardır:  1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  2. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.
  3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
  5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
  6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
  7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
  8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

  Nutuk'un aynı bölümünde ifade edilir ki, aslında bu taslak, dört maddelik bir müsvedde olarak dikte edilmiştir. Amasya genelgesinin sonuç bildirgesi bu taslak doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu taslak metnin sonunda, Mustafa Kemal'in, Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey'in, kurmay heyetinden tebliğ işlerinden sorumlu memur Hüsrev Bey'in, askeri makamlara şifre yayan diğer bir yaver Muzaffer Bey'in ve sivil makamlara şivreleyen fakat Nutuk'ta adı açıklanmayan bir sivil memurun imzaları vardır, ve Nutuk'ta ifade edildiğine göre bunlardan başka imzalar da vardır.

  Hazırlanan bildirideki bu diğer imzalar, bahsi geçen ilk imzalardan sonra müsveddede yerini almıştır. Atatürk'ün Nutuk'ta, isimlerinden bahsetmediği bu imzaların sahipleri; İstiklal Savaşı'nı başlatan diğer komutanlar olan ve fakat Milli Mücadele sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adlı muhalefet partisi kurmak istedikleri için "gözden düşen" Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Paşa'dır.

  Bildiri, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e ve Cemal (Mersinli) Paşalara da sunuldu. Onların onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da ülkenin en batısındakinden en doğusundakine kadar tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından ulaştırıldı.

  Amasya Genelgesi'nin Sonuçları


  1. Türk inkılabının ihtilâl safhası başlamıştır.
  2. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
  3. İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
  4. İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
  5. Türk Milleti, hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
  6. Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır.
  7. Üstü kapalı olarak Heyet-i Temsiliyenin (Temsil Kurulu) oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  8. Mustafa Kemal padişah tarafından kendisine verilen 9. Ordu Müfettişliği yetkilerini aşmış, kendi sorumluluğunda olmayan batı bölgelerine de bir tamim yayınlamıştır.
  9. Direniş esasları ilk defa Amasya'da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
  10. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır oluşumu sağlamlaşmıştır .
  11. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş olduğundan evrensel bir maddedir.
  12. Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki mazlum uluslar için de bir örnek teşkil etmiştir.
  13. Müdafayi Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek için Sivas'ta bir kongre toplanma kararı alınmıştır.
  14. Ordu terhis edilmemesi ve Erzurum'a gelen delegelerin doğrudan Sivas'a gelmeleri istenmiştir.
  15. Kurtuluş Savaşı resmen ilan edildi..
  18 Ocak 2013
  #1
 2. Amasya Genelgesi Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi Cevapları

 3. ilk kez milli egemenliğe dayalı bir yöntem bahsedilmiştir.
  31 Ekim 2017
  #2
soru sor

Amasya Genelgesi Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi